Các trường THPT trong tỉnh Bình thuận giao lưu với đoàn Tư vấn Tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Sau đây là chùm ảnh hoạt động giao lưu. Mời các bạn vào các link sau:

Tại trường THPT Phan Thiết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16YpILtL5Gz7uATZR3BUPQReDjSm3GYuP

Tại trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d0ZIF14UfV3AicClgGhCD5ol_bdphsir

Tại trường THPT Bùi Thị Xuân - Phan Thiết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tt62ZEHw7wIcV0B7OYvKyQja6ZBE1YDT

Tại trường THPT Bắc Bình: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NbjRGB2uDcSOXFv3tVOFWeRGqPt9PbkI

Tại trường THPT Nguyễn Thi Minh Khai - Bắc Bình: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S2IBiUqhQq5cVxs27b54vc2akBF4OgMJ