Cận cảnh Tư vấn tuyển sinh 2018 tại trường THPT Trần Quang Khải, Long Điền Bà rịa - Vũng tàu

Đoàn Tư vấn tuyển sinh năm 2018 đạ có mặt tại trường THPT Trần Quang Khải huyện Long Điền, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Mời vào link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17QQrAMnEQcY10hiayyuH5y8Dw6v6EIeH để xem ảnh đầy đủ hơn...