Chùm ảnh về hoạt động Tư vấn Tuyển sinh năm 2018 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng nai của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Mời các bạn vào các link sau để xem hình đầy đủ:

Tại trường THPT Ngô Sĩ Liên - Trảng Bom: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vfB0eM9ItXSXMxEAyq6RC10AIO3QUuHr

Tại trường THPT Trần Quốc Tuấn:- Trảng Bom  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LxmSxtTxBj-VXuiiq7O5PD7Rp4X3EKhm

Tại trường THPT Bàu Hàm - Trảng Bom: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EBqjA0YmLRVL-f9_x0vtgzo7ZE8rEPzN

Tại trường THPT Dầu Dây - Thống Nhất: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10uaGDMUe7He7PEYefm_dwm46Y3rqMpc4

Tại trường THPT Trấn Biên - Biên Hòa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11tAk8geGNHaTfZBeoxe2UINqjkdbqOpx

Tại trường THPT Long Thành - Long Thành: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14u_GdEVfXeKD7IwdzRoi-pyvCC4EeCYp

Tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Long Thành: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FduYmAIadwC_SQvCtFuLGujdVChRKICv

Tại trường THPT Nguyễn Trãi - Biên Hòa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gnzSrbBEURgnFqhLQmreZ_9zLx2r3T0Q

tại trường THPT Nam Hà - Biên Hòa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z2TPza0hEY24INNZFx1Em2V-SmuVbYk6