Chùm ảnh về hoạt động tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, GDTX trong tỉnh Gia Lai của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Các bạn có thể xem và tải về tại các link sau:

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xavXNEhKOEBoES7YOhP-SKzSzcj5mov_

Tại trường THPT Hoàng Hoa Thám - PleiKu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GjMPxeOw08OXMUbwrK8mWPiBjXdVv4_m

Tại trường THPT Lê Lợi - PleiKu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SVBSnMf_jeayhgLAHP8ahbc-lq8MKgQ9

Tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Chư Sê: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SfCSdGMhD-UzDEuy-UDX9bb_N_ap8X6-

Tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh - PleiKu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8qngdpQJsY2rIdTiShAjJEV0AMJXMuY

Tại trường THPT Nguyễn Thái học - Chư Pưh: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BdmlV8MpcUv7eZaNazxEAaCaQB-o1_hx

Tại trường THPT Phan Bội Châu - PleiKu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KTO_eL0EmJ44UNF9sM_S6hL8mMPSdMQl

Tại trường THPT Trường Chinh - Chư Sê: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ByPZkj8wxD2z-YBCnedVMzqCcVdc8HTc