Đại diện trường CĐ Sài gòn Gia định gặp gỡ học sinh trường THPT chuyên Bình Long - Bình Phước