Đoàn Tư vấn Tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định đã đến các trường THPT thuộc tỉnh Đak Nông

Chùm anh ghi lại hoạt động giao lưu trại các trường. Mòi các bạn vào link sau:

Tại trường THPT Chu Văn An - Gia Nghĩa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MxdNxAIOMjpUatHVXPkpNT27L6uYsoRe

Tại trường THPT Dak Mil: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DY9cFIDbxUTjHEQffPWHm_2-sqSJHtBy

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú :https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTigucbKckvsq4pvTmbgI350wGypBoOy

Tại trường THPT Gia Nghĩa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fWMgdUpiJ3uNF4ngC7nK7hOQtFoirvnm

Tại trường THPT Nguyễn Du - Dak Mil: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qBS-f1Ry8u6CuQy_p0JWg3Uq3dhZTIly

Tại trường THPT Quang Trung - Dak Mil: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nFV_djoFmuh9QepDLG8hez5S4d0DQlQ7

Tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Dak Mil: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IrBz0qS7abgl9xLV_PeYUZ1w5UJIVbP_

Tại trường THPT Nguyển Đình Chiểu - Dak Rlap: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vjKz-bFuShi0XbjGX1fC7dSeZjG9S-EN

Tại trường THPT Trường Chinh - Dak Rlap: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KY9lkOpU0UPr5KESl7E8r34rSePArB3b