Đoàn tư vấn tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định đã đến các trường THPT trong tỉnh Bình định

Để xem hình đầy đủ, mời các bạn vào các link sau:

Tại trường THPT An Nhơn 1: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KRh6OCgGQtNVgg74L1BdQEJiB8g7AkJT

Tại trường THPT Hoài An: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yvcm5Lf3VdOFI1Z7yQACciKI42WYk7en

Tại trường THPT Quang Trung: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ORgtUhA_kRgOoKRdatdLrwK4my_qHYHM

Tại trường THPT Số 3 - Phù cát: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bgxzM188KslgD00Npj3OonIAPTCDrGVx