Đoàn tư vấn tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định đến các trường THPT trong tỉnh Bình Dương

Sau đây là chùm ảnh ghi lại các hoạt động của đoàn tư vấn tuyển sinh. Để xem hình đầy đủ, mời các bạn vào link sau:

Tại trường THPT Bình Phú - Thủ Dầu Một: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fy5JVVj-2gbcYO2YwcQGZPAy8VxfnkDv

Tại trường THPT Minh Đức - Thuận An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krE9iJtxDtKC6ybaWjYAgk_QiytJl5uE

Tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Thủ Dầu Một https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q7hNLc1GwlsJIvSuy1df6-aCriCjRm_a

Tại trường THPT Nguyễn Trãi - Thuận An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HuzMZ3TUCjTelb2JLOQXzbi5_SUHsd9-

Tại trường THPT Tân Bình - Tân Uyên https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P1uTkFB9PrrJ3Bh-k4AkmHQFHRsQq-kL

Tại trường THPT Trần Văn Ơn - Thuận An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hSbqdGgU553J0QWgg6B2XyNS6t3f-Q6k

Tại trường THPT Trịnh Hoài Đức Thuận An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EjFwIiDyxub_uzFBJcUmR0rlYh9Tkfdi

Tại trường THPT Phước Hòa - Phú Giáo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jFEmZbmxAWdb35JpOIKl4Y5judc5Czu-

Tại trường THPT Phước Vĩnh - Phú Giáo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aU4LHmRNxOd4MHuqmIaaByDat-MWOHQV

Tại trường THPT Bến Cát: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fsv7mwUa0SoHh-O8rcpr1EJeY8xSoXzB

Tại trường THPT Nguyễn An Ninh - Dĩ An: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ileo4kthAelLIx0ua1wHKYqgHlVv9yDQ

Tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Tân Uyên: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qEpuewPXbEcKcTTFsePAlppseodPsVOd

Tại trường THPT Tân Phước Khánh - Tân Uyên: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T4K4MH34nv-5dAYcheNqyVg4S0A5Pfth

Tại trường THPT An Mỹ - Tân Uyên: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z1kQ4cCCnnaJ7ElzovG8cRiNAbZPJT91