Đoàn tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng Sài gòn Gia định tham gia ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp tại trường đại học Buôn Ma Thuộc - Đăk Lăk