Đoàn tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Sài gòn Gia định tham gia Chương trình tư vấn TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP 2020 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại ĐH ĐỒNG THÁP