Đoàn Tư vấn tuyển sinh trường CĐ Sài gòn Gia định đã có mặt tại trường THPT Thanh Hòa - Bù Đốp - Bình Phước