Đoàn Tư vấn Tuyển sinh trường CĐ Sài gòn Gia định tại trường THPT Lộc Hiệp - Lộc Ninh - Bình Phước