Đoàn TVTS 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định gặp gỡ học sinh trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Bình phuóc

Các hình anh hoạt động tư vấn tuyển sinh 2018 tại trường THPT Ngô Quyền, Phú riềng, tỉnh Bình phước

Để xem hình, mời Bạn vào link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10a2pwNodR_BddkGL7R_mczIaOK3RcIdC