Đoàn TVTS gặp gỡ Thầy & Trò trường PTTH Châu Thành - Long an

Đoàn TVTS năm học 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định gặp gỡ giao lưu với trường PTTH Châu thành - Long an

Click https://drive.google.com/drive/folders/1g4aG9kkKTjm5qyxJUgj4OdDKK4FN5kH6 để xem them nhiều hình ảnh khác nữa...