Giới thiệu ngành Thú y, Kỹ thuật Phục hình răng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng