Hành trình Tư vấn Tuyển sinh

Hành trình Tư vấn Tuyển sinh *Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” của trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Đình đồng hành cùng Báo Giáo Dục

Những ngày đầu năm 2020, trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Đình thực hiện chương trình tuyển sinh cùng báo Giáo Dục đi qua trên 100 trường THPT và THCS tại các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ, cung cấp thông tin tuyển sinh và giới thiệu các ngành nghề học, môi trường học và phương thức tuyển sinh đến với các em học sinh.
Ngày 4 và 5, 6 tháng 1 năm 2020, phòng Tuyển sinh của trướng đã đến giao lưu với các học sinh trường PTCS Ngô Sĩ Liên, Hoàng Văn Thụ, Nhơn Đức, Tân Bình, Lạc Hồng trong thành phố Hồ chí Minh, hỗ trợ cho các em tìm hiểu về các chính sách học bổng và chế độ ưu đãi của Trường trong năm học 2020 và những điểm lợi ích khi các em tốt nghiệp cơ sở đi thẳng vào hệ Cao Đẳng