HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG GỒM CÓ:
  1. Bảng điểm ĐH/CĐ/TC (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương) Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học