HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP

HỒ SƠ DĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP GỒM CÓ:

1. Học bạ THPT/BT THPT/THCS (sao y bản chính)

2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT/THCS (sao y bản chính)

3. Giấy khai sinh (bản sao)

4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)

5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương) Download File

6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu) Download File

7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)

8. Giấy báo nhập học