Hoạt động Tư vấn tuyển sinh năm 2018 của trường CĐ Sài gòn Gia định tại các trường THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh Đak Lak

Mời các bạn vào link sau để xem đầy đủ hơn:

Tại trường THPT Cư M'ga: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BagmoisCrkQD6fzPfxRoDuybvTtIT9oA

Tại trường TTGDTX Cư M'ga: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aabA8WmaCr3hqJKxFLwvHJLv3hxr6Xmv

Tại trường TTGDTX Krong Ana: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cl8pBvBvxFS6gEZggliuuy0MLCM3aJnM

Tại trường THPT Hùng Vương, Krong Ana: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dy-Kv_8cmKhsRFgkgfXic0QbkPHGi2wV

Tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Krong Buk: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KIiKVOXZszuc5ph_OY0CExbnrMburiQg

Tại trường THPT Phạm Văn Đồng - Krong Ana: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ggI4EzBlXUSGAhooNMxK_p_j5vb0jKXK

Tại trường THPT Phan Đang Lưu - Krong Buk: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y8XmQhL8iCnxfPcEDv5T9mXKKK1hNdL9

Tại trường THPT Phan Đình Phùng - Krong Buk: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15wKC5pGt6OifuSt3gsT15-SN2bTeWJuD

Tại trường THPT Quang Trung - Krong Buk: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NdkBceMdT0zns2c1Uf64fchVsFOP-dHS

Tại trường THPT Trần Quang Khải - Cư M'ga: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RssYbs8TB1iBh_jS7gc4w49Jm51xRzxb

Tại trường THPT Lak: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhr_HuSQm0vq-aUZ6KDpFGEtOo3X5TgY

Tại trường THPT Y Jut - Cư Kuin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gR4HgOOBI272RqNLv06VM1yQl0kMxM1p

Tại trường THPT Việt Đức - Cư Kuin: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o8v3Us5gVLEClv9Cc1yLaDYuBeFGndnT

Tại trường THPT Lê Quý Đôn - Buôn Ma Thuộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SAn31OAWVEnnOy8utjheZXm8Ir1V1K5o