Hoạt động tuyển sinh 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Lâm - Lâm Đồng