Hoạt động tuyển sinh 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú - Bình Phước