Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trung tâm GDTX-HN TP Vũng tàu - Bà rịa-Vũng tàu