Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trung tâm GDTX Long Điền - Bà rịa-Vũng tàu