Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Bắc Bình - Bình Thuận