Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Bảo Lâm - Lâm Đồng