Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Bến Cát - Bình Dương