Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Cát Tiên - Lâm Đồng