Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Chu Văn An - Đức Trọng - Lâm Đồng