Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Đạ Huoai - Lâm Đồng