Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Đạ Tẽh - Lâm Đồng