Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Hàm Tân - Bình Thuận