Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Hòa Đa - Tuy Phong - Bình Thuận