Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lê Duẩn - Ninh Sơn - Ninh Thuận