Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lê Lợi - Đơn Dương - Lâm Đồng