Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lê Thị Pha - Bảo Lộc - Lâm Đồng