Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lộc An - Bảo Lâm - Lâm Đồng