Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc - Lâm Đồng