Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lương Thế Vinh - Đức Trọng - Lâm Đồng