Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Lương Thế Vinh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận