Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Huệ - Bình Long - Bình Phước