Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Huệ - Hàm Tân - Bình Thuận