Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng - Lâm Đồng