Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bắc Bình - Bình Thuận