Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Tri Phương - Bảo Lộc - Lâm Đồng