Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Văn Linh - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận