Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Di Linh - Lâm Đồng