Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Phạm Văn Đồng - Ninh Phước - Ninh Thuận