Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Phan Thiết - Bình Thuận