Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng