Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Tôn Đức Thắng - Ninh Hải - Ninh Thuận